Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?

Om du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter och dataskydd är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson & Dataskyddsansvarig:
Brilliant by Rönnow AB, Killebäckstorpsvägen 31, 269 92 Ängelsbäck (org nr 556817-4592)

info@brilliantcashmere.com

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi använder och lagrar enbart de personuppgifter du själv lämnar till oss via hemsidan. Vi samlar också in aggregerad data (anonym statistik) om våra besökare via tredjepart (Google Analytics).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden (t.ex. betaltjänstleverantörer, logistikföretag och webbyråer, som hanterar personuppgifter för vår räkning) och görs enbart vid de fall där det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt åtagande. Vi skriver avtal med alla personuppgiftsbiträden. Uppgifter som skickas till självständigt personuppgiftsansvariga företag omfattas av det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För exakt tid, se rubriker för respektive ändamål.

Hur överklagar du hanteringen av dina personuppgifter?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas här på webbplatsen. Vid större förändringar av hanteringen av personuppgifter, som du redan godkänt till, kommer du att informeras via e-post (om du har angivit en).


I vilka fall samlar vi in uppgifter och varför?

FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING / KÖP

Behandlingar som utförs:
– Leverans av beställning, inklusive avisering gällande ordern
– Hantering av betalning
– Hantering av reklamationer och garantiärenden.

Personuppgifter som sparas:
– Det uppgifter som lämnas i kassan

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtalet. För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och för att kunna hjälpa dig med din beställning behöver vi samla in dessa personuppgifter.

Lagring:
Personuppgifterna lagras i vår orderhistorik i hemsidan i 36 månader efter genomfört köp (inkl. leverans och betalning), i syfte för att kunna hantera eventuella reklamations- eller garantiärenden.


FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Behandlingar som utförs:
Hantering av personuppgifter som är nödvändig för företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). Uppgifterna kan komma att användas till kommunikation vid produktlarm eller återkallande av produkt.

Personuppgifter som sparas:
Det som anges i kassan, IP-adress, Din korrespondens, Orderdetaljer, Betalningshistorik.

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Enligt lag krävs det att vi samlar in dessa personuppgifter.

Lagring:
Personuppgifterna lagras i vår orderhistorik i hemsidan i 36 månader efter genomfört köp (inkl. leverans och betalning).


SKAPA KONTO: FÖR ATT DU SKA KUNNA ADMINISTRERA MINA SIDOR

Behandlingar som utförs:
Skapa konto, Möjlighet för dig att följa din köp- och betalningshistorik, Hantering av din profil (t.ex. lösenord och leveransadress).

Personuppgifter som sparas:
Det som anges i kassan, IP-adress, Din korrespondens, Orderdetaljer.

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen utförs för att tillgodose ditt berättigade intresse av att kunna hantera dina egna uppgifter och att kunna se din orderhistorik.

Lagring:
Personuppgifterna lagras som ett konto på hemsidan fram tills dess att du själv ber om att få radera ditt konto, eller efter 36 månader av inaktivitet på kontot.


GOOGLE ANALYTICS: FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA OCH UTVECKLA VÅRA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH SYSTEM

Behandlingar som utförs:
Framtagande av underlag för att förbättra våra produkter, tjänster och system, Analyser av de uppgifter vi samlar in, Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga i våra digitala kanaler.

Personuppgifter som sparas:
Plats (land, ort), Teknisk data rörande enhet som används och dess inställningar (operativsystem, plattform, skärmupplösning osv).

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen utförs för att tillgodose våra kunders berättigade intresse av att förbättra våra produkter, tjänster och system.

Lagring:
Uppgifterna lagras i vårt Google Analytics-konto som aggregerad data (statistik).